Dünya Çevresindeki Kilise Önderlerine ve Hristiyanlara

Türkiye'deki Mesih'in bedeninden dünyanın çeşitli yerlerindeki kardeşlerimize Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Nuh'un, İbrahim'in, Pavlus'un, Ağrı Dağı'nın, Harran'ın Antakya'nın, Efes'in, Galatya'nın ve Vahiy bölümünde adı geçen Yedi Kilise'nin vatanı olan Türkiye Kilisesinden sizlere selam……

Ancak ne ilginç ki günümüzde Hristiyanlar ülke nüfusu olan 72 milyon insanın 0.1%'den azdır!

Bizler Türkiye'deki kilise önderleri adına dualarınızı istemek için yazıyoruz. Dua tabii ki Hristiyanların her yerde ihtiyacıdır, peki bu zamanda Türkiye için niye dua edilmelidir? Toprak sert, göksel yerlerdeki savaş şiddetlidir ve geçtiğimiz yıllarda ülkemiz ve kiliseleri için dua etmeye büyüyen bir aciliyet ve yük hissettik. 2009'da dünya çevresindeki kardeşlerimizi her yıl bizimle, 2007 yılında Malatya'da 3 kardeşimizin acımasızca işkence edilerek öldürüldüğü gün olan 18 Nisan'da 'Türkiye İçin Küresel Dua Günü' kapsamında, dua etmeye davet ettik. 18 Nisan günü dünya çevresinde birçok kiliseyle birlikte, kiliselerinizde
Türkiye için dua ederek Türkiye'deki küçük topluluklara katılmanızı yürekten arzuluyoruz. Türkiye'deki Kilisenin Tanrı'nın yüceliği adına yaşaması için Kutsal Ruh'ta mesh edilmesi ve güçlenmesi için; bunun sonucunun Türkiye'ye ve halkına umut getirip bereket olması, insanların yürek gözlerininİsa Mesih'e ve Tanrı'nın Krallığına açılması için dua edin.

Bu mektubu üç bölüme ayırdık: (a) açıklayıcı bir tanıtım; (b) 18 Nisan topluluğunuza okumak isteyebileceğiniz kısa bir mektup; (c) başlamanıza yardım etmek için kısa bir dua listesi.

Türkiye'deki kilise hakkında bilgi ve daha fazla dua konularıyla birlikte daha fazla bilgi için bağlantıları www.prayforturkey.com adresinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda web sitesinde size ve topluluğunuza yardım etmek için indirebileceğiniz 3 dakikalık bir video bulacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresine yazınız.

Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Esenlik Tanrısı her birinizle birlikte olsun.

Protestan Kiliseler Birliği (Türkiye)

Not: Birçok kişinin birlikte dua etmesi için bu mektubu tanıdığınız başka
Hristiyanlar ve kiliselere de iletmenizi rica ederiz.

Topluluklarda Okunmak için (arzu ederseniz):

Mesih'in Türkiye'deki Bedeni'nden dünyanın çevresindeki kutsal ve sadık kardeşlerimize Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun.
Size Türkiye'den yazıyoruz, Nuh'un, İbrahim'in, Pavlus'un, Ağrı Dağı'nın, Harran'ın
Antakya'nın, Efes'in, Galatya'nın ve Vahiy bölümünde adı geçen Yedi Kilise'nin vatanından…… Bugün vatanımız %99.8'i Müslüman olan 72 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Hristiyan toplumun nüfusu ise buna kıyasla bir avuçtur. Sizin dualarınızı
rica etmek için yazıyoruz.
Biz Türkiye'deki Hristiyanlar olarak ülkemizi çok seviyoruz. Lütfen Tanrı'nın isteğinin gerçekleşmesi ve O'nun Krallığının gelmesi için dua edin! Rabbin elinin üzerimizde olması için ve birçok insanın inanıp Rabbe dönmesi için
dua ediniz.
Bizler Türkiye'deki kilise olarak bugün 18 Nisan gününü Türkiye ve buradaki kilise için dua etmeye tüm dünya çapındaki kiliseyi davet ettik. Sizleri de dünya çevresindeki milyonlarca kardeşimizle birlikte kilisenizde bizim için dua etmeye davet ediyoruz. 18 Nisan tarihi 2007 yılında üç kardeşimizin imanları için hunharca katledildikleri, çağdaş Türkiye kilisesinin ilk şehitlerini verdiği gündür.
Bizler, Tanrı'nın sizleri ruhsal bilgelik ve anlayış aracılığıyla isteğinin bilgisiyle doldurması için dua ediyoruz ve kardeşler sizlere yalvarırız… Bizim için dua edin! Esenlik Tanrısı hepinizle birlikte olsun. Amin

2. Korintliler 1:11 Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim içinşükranlar sunulsun.

Mesih'in Türkiye'deki Bedeni adına
Protestan Kiliseler Birliği (Türkiye)

Aşağıdakiler dualarınıza yön vermede yardımcı olacak birkaç konudur.
Farklı konularda dua etmeniz gerektiğini hissederseniz lütfen öyle dua edin.

1. Lütfen genel olarak Türkiye üzerinde bereket ve esenlik olması için dua ediniz, Rab herkesi bereketlememizi ve bereket olmamızı istiyor.

"Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir" Özd. 11:11

2. Rab ülkemizin üzerine Kutsal Ruh'unu dökerek Türkiye halkına sevgisini ve merhametini göstersin, şifa gücü, belirtiler ve harikalarla yüceliğini beyan etsin diye dua ediniz.

3. Rab'bin ülkemizde insanları kör eden ve yürekleri nasırlaştıran, Mesih, Kutsal Kitap ve Hristiyanlar hakkındaki bitmez tükenmez yalanları ve uydurma bilgileri kırması için dua ediniz. Tarihten gelen acılıklardan kurtarması için dua ediniz.

"Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz." 2. Korintliler 10:3-5

4. Yüreklerin ve gözlerin açılıp İsa'yı yol, gerçek ve yaşam olarak görmesi için dua ediniz.

5. Sürekli ön saflarda bulunan inanlıların Rab ile yakın yürümeleri için. Tazelenme, cesaret, güç, korunma ve teşvik için dua ediniz.

6. Daha çok sayıda hizmetkâr yürekli önderler için, iyi örnekler için, sadık işçiler için dua ediniz.

7. Kiliseler arasında bulunan birliğin artıp derinleşmesi için dua edin.

"Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın, sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı'nı ve Babası'nı birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz." Romalılar 15:5,6

Dualarınız için teşekkür ederiz. Rab'bin eli her zaman üzerinizde olsun.

Mesih'in Türkiye'deki Bedeni adına
Protestan Kiliseler Birliği (Türkiye)